shopify visitor statistics

Cluas Foghlama

 

Is sraith de chláir simplí iad seo atá in oiriúint do na ranganna naíonáin. Tá forbairt foclóra mar aon le struchtúr abairte á chleachtadh. Tá ‘tráth na gceist’ ag deireadh na gceachtanna chun dul chun cinn na bpáistí a thomhas.

Ainmneacha Briathra 1

Buí

Dubh

Réamhfhocail 1

ag

Sa Seomra Ranga

Ainmneacha Briathra 2

Dearg

Glas

Réamhfhocail 2

ar an

Torthaí

An Aimsir

Donn

Bia

Réamhfhocail 3

Sa

Bán

Oráiste

éadaí

Réamhfhocail 4

Faoin

gorm