Litriú

Is clár digiteach é seo atá curtha in oiriúint do pháistí ó Rang 1 go Rang 6 chun litriú a fhoghlaim ar bhonn taitneamhach. Bunaíodh an clár ar an straitéis foghlama – ‘Féach, Abair, Clúdaigh, Scríobh, Seiceáil’. Deirtear an focal sula gclúdaítear é, gné atá áisiúil agus litriú á fhoghlaim ag páistí ar scoil nó sa bhaile.

Tá an litriú bunaithe ar na téamaí : mé féin, sa bhaile, an scoil, bia, an teilifís, siopadóireacht, caitheamh aimsire, éadaí, an aimsir agus ócáidí speisialta.