Cluas Foghlama

Is sraith de chláir simplí iad seo atá in oiriúint do na ranganna naíonáin. Tá forbairt foclóra mar aon le struchtúr abairte á chleachtadh. Tá ‘tráth na gceist’ ag deireadh na gceachtanna chun dul chun cinn na bpáistí a thomhas.