Fónaic

Scéim fhónaice is ea 'Fónaic agus Rann, Cleachtaí agus Greann' do naíonáin. Is scéim í chun túsfhuaimeanna na haibítire Gaeilge a mhúineadh go taitneamhach. Tá postaeir, dlúthdhiosca agus cártaí aibítire sa scéim chomh maith le cártaí biongó agus tascanna agus gníomhaíochtaí tarraingteacha chun foghraíocht a chleachtadh. Tá lánchead fótócóip a dhéanamh de na leathanaigh oibre sa scéim. Is féidir an scéim iomlán a fháil ar www.lamhchunta.com Chun tacú leis seo, seo chugat acmhainn idirghníomach, atá saor in aisce, chun cur leis an gceacht fónaice. Tá an acmhainn curtha le chéile don trí mhór chanúint - Cúige Mumhan, Cúige Chonnacht agus Cúige Uladh. Cloistear na hamhráin á gcanadh agus an fhuaim a bhaineann le gach focal. Tá gníomh le déanamh ag an bpáiste chun an pictiúr ceart a roghnú a thosaíonn le fuaim na seachtaine. Roghnaigh an chanúint atá uait agus ansin brúigh ar aon cheann de na litreacha thíos agus triail é. Ní mhúinfidh tú ceacht fónaice arís gan an áis iontach seo a úsáid!