Chrom Alex agus thosaigh sé ag scríobh.

‘Fan ort, a Alex. Ná déan sin!’

Ach níor éist Alex riamh le caint den sórt sin.
Nuair a chuala sé na focail ‘Ná déan’, rinne sé díreach an rud a dúradh leis gan a dhéanamh.

‘Féach anois,’ ar sé.

BA MHAITH LIOM A FHÁIL AMACH CAD A THARLA DO NA DAOINE EILE A SCRÍOBH
MIANTA SA LEABHAR SEO.

An chéad nóiméad eile, lig Emily cnead iontais.

‘Féach, tá pictiúir sa leabhar anois!’ ar sí.

‘Agus tá siad ag gluaiseacht.’

Ach nuair a d’fhéach Emily ar ais i dtreo Alex, bhí sé imithe.

35
Leabhar na Mallachtaí

Leathanach 35

Chrom Alex agus thosaigh sé ag scríobh.

‘Fan ort, a Alex. Ná déan sin!’

Ach níor éist Alex riamh le caint den sórt sin.
Nuair a chuala sé na focail ‘Ná déan’, rinne sé díreach an rud a dúradh leis gan a dhéanamh.

‘Féach anois,’ ar sé.

BA MHAITH LIOM A FHÁIL AMACH CAD A THARLA DO NA DAOINE EILE A SCRÍOBH
MIANTA SA LEABHAR SEO.

An chéad nóiméad eile, lig Emily cnead iontais.

‘Féach, tá pictiúir sa leabhar anois!’ ar sí.

‘Agus tá siad ag gluaiseacht.’

Ach nuair a d’fhéach Emily ar ais i dtreo Alex, bhí sé imithe.

Scéalta