Caibidil 6: Istigh i Leabhar na Mallachtaí

Bhí Alex ag siúl ar chosán fada fuar. Thosaigh sé ag casachtach.
Bhí an t-aer tiubh le deannach, a bhí tirim ina bhéal.

Cá raibh sé?

Bhí an talamh buí agus an spéir an-mhór.
I bhfad uaidh, chonaic sé pálás mór bán.
Shiúil sé tamall eile agus chonaic sé fear ina sheasamh in aice le seanchrann nach raibh duilleog ar bith air.

‘Heileo,’ arsa Alex.

D’fhéach an fear air, a shúile tinn tuirseach.

‘Cá bhfuilim?’ arsa Alex go neirbhíseach.

Rinne an fear gáire beag searbh.

‘Buachaill nua, an ea? Fáilte romhat go dtí fásach na ndaoine caillte.’

‘Fásach na ndaoine caillte? Cad é sin?’

36
Leabhar na Mallachtaí

Leathanach 36

Caibidil 6: Istigh i Leabhar na Mallachtaí

Bhí Alex ag siúl ar chosán fada fuar. Thosaigh sé ag casachtach.
Bhí an t-aer tiubh le deannach, a bhí tirim ina bhéal.

Cá raibh sé?

Bhí an talamh buí agus an spéir an-mhór.
I bhfad uaidh, chonaic sé pálás mór bán.
Shiúil sé tamall eile agus chonaic sé fear ina sheasamh in aice le seanchrann nach raibh duilleog ar bith air.

‘Heileo,’ arsa Alex.

D’fhéach an fear air, a shúile tinn tuirseach.

‘Cá bhfuilim?’ arsa Alex go neirbhíseach.

Rinne an fear gáire beag searbh.

‘Buachaill nua, an ea? Fáilte romhat go dtí fásach na ndaoine caillte.’

‘Fásach na ndaoine caillte? Cad é sin?’

Scéalta